Posts Tagged ‘ Łeba ’

Budżet powiatu

Jutro przyjmujemy budżet powiatu. jeśli ktoś chce, mogę wysłać na maila – po raz pierwszy od moich trzech kadencji jest niższy niż projekt poprzedniego. Od 2011 zmiana zasad projektowania budżetu – wydatki bieżące mogą być pokrywane tylko z dochodów bieżących. pewnie będą dwa budżety.